Meny Lukk

Dette er sosial bærekraft

Pin Bærekraftshjulet - kvinne lager "baliboks"

Sosial bærekraft er viktig for deg, oss, FN og resten av verden. Hva er det egentlig? Og hva har det å gjøre med den runde pin-en politikere har gått med de siste årene? (Nei, det er ikke en pride-pin.)

Bærekraft er et av de mest brukte ordene om dagen. Sosial bærekraft også, om enn ikke i like stort omfang. Hva betyr de? Og hva er forholdet mellom de to begrepene?

Begge skriver seg tilbake til FNs bærekraftsmål. Altså verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er svære ambisjoner.

FN-pin ble kraftig misforstått

La du merke til en rund pin folk begynte å gå med for et par år siden? Mange fremstående nordmenn begynte å gå med den. Regjeringsmedlemmer og kronprins Haakon var blant dem. Pin-en er delt inn i alle regnbuens farger, men har ingenting med pride-bevegelsen å gjøre.

Den er derimot en visualisering av FNs bærekraftsmål, og et synlig tegn på at man stiller seg bak disse målene. Det burde jo være et prisverdig tiltak opp til den enkelte, og som alle andre bare skulle applaudert. Men neida. Folk med politiske preferanser langt ute på høyresiden gikk til angrep på fenomenet, og beskyldte bærerne av bærekrafts-pin-en for å motarbeide norske verdier. Les mer i denne artikkelen hos faktasjekkerne i faktisk.no.

I de verste tilfellene har folk blitt beskyldt for landsforræderi fordi de har på denne pin-en i stedet for det norske flagget. Også fremtredende Frp-politikere målbar denne kritikken offentlig.

Det handler altså om FNs bærekraftsmål, og en felles innsats for å ta vare på jordkloden.

FNs bærekraftsmål

Bærekraft forbindes ofte(st) med miljøhensyn, det grønne skiftet og det som må gjøres for å ta vare på denne kloden vi bor på. Men bærekraftig utvikling har også en sosial side.

Sosial bærekraft handler om at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til utdanning, jobb og et liv uten diskriminering.

I Norge tenker vi kanskje ikke så mye over dette, privilegerte innbyggere og arbeidstakere som de fleste av oss er. Men ikke alle opplever denne tryggheten av ulike grunner. Ikke i Norge, og i alle fall ikke i mange andre land.

Stabile og inkluderende samfunn

Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Hele samfunnet er tuftet på en arbeidsdeling, der hver enkelt har sin rolle å fylle og sin jobb å gjøre. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemning, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling. Det gir negative konsekvenser for fellesskapet.

Eller motsatt: Folk som deltar i sitt lokalmiljø, yter en innsats, får lønn for jobben og kan forsørge sin familie med den lønna. Da er vi godt på vei mot et sosialt bærekraftig samfunn.

Hvordan kan Umah som en liten aktør påvirke sosiale forhold som varierer i veldig stor grad verden over? Ved først å identifisere de områdene vi kan påvirke, og deretter håpe at de tiltakene vi gjør skaper ringvirkninger positive ringvirkninger for andre.

Fire bærekraftsmål – og våre tiltak

Her har vi pekt ut fire av FNs totalt 17 bærekraftsmål som relvante områder der vi kan gjøre en forskjell.

3 – God helse og livskvalitet.

FN: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Umah: Vi søker å kjøpe varer fra leverandører som tilbyr sine arbeidere en fornuftig lønn, forsvarlige arbeidsvilkår og helsetjeneste eller helseforsikring. Vi kjøper primært fra små aktører der det er enkelt å få få oversikt over vilkår.

5 – Likestilling mellom kjønn.

FN: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Umah: Vi søker å kjøpe varer fra leverandører som tilbyr like vilkår for begge kjønn. Flere av våre leverandører er små aktører med kvinner som eiere og/eller ledere.

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

FN: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Umah: Vi kjøper varer fra små aktører som har en tydelig rolle i sine lokalsamfunn, og som sysselsetter lokal arbeidskraft. Både kooperativer og enkeltstående bedrifter. På Bali handler vi hos leverandører som sysselsetter kvinner i lokale landsbyer, der produksjon utføres i familienes hjem.

12 – Anvarlig forbruk og produksjon.

FN: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Umah: Vi kjøper og tilbyr varer som gir en minst mulig belastning på ressursene. Dels varer produsert av fornybare og naturlige råvarer, som feks rotting, bambus, sjøgress og ull. Dels varer basert på gjenbruk og resirkulering, som feks vintage tepper og puffer av tepperester.

Levende prosess

Dette er viktige mål vi jobber kontinuerlig etter. Det er en levende prosess med løpende forbedring. Nå når pandemien er (langt på vei) over vil vil selv reise på besøk til våre leverandører.

Første ut er Bali. Der skal vi være to måneder høsten 2022 for å bli godt kjent med leverandører, og vise deg hvordan de opererer i ord, bilder og video.