Meny Lukk

Personvern

Personvernerklæring -privacy policy

English – see below

Umah.no er en nettbutikk og et varemerke eiet av det norske selskapet Praktisk Talt AS. Selskapet er behandlingsansvarlig for kunderegisteret i Umah, og for behandling av personopplysninger. Vi registrerer følgende personopplysninger i Umahs kunderegister: navn, adresse, telefonnummer(e), e-postadresse, kjøpshistorikk (kjøpte varer).

Formålet med innsamlingen, registreringen og behandling av personopplysninger er primært å kunne levere bestilte varer, samt å forvalte og følge opp kunderelasjonen på en god måte. Praktisk Talt AS vil drifte, administrere og vedlikeholde kunderegisteret, samt utvikle og markedsføre ulike tilbud som er relevante for deg som kunde.

Sikkerhet

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte, slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Kun ansvarlige personer i Praktisk Talt AS har tilgang til kunderegisteret. Praktisk Talt AS har gode rutiner for tilgangskontroll og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Digital informasjon

Ved påmelding til nyhetsbrev blir epostadresse lagret i kunderegister. Epostadresser vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre enn Umah selv.

Ved posting av eventuelle kommentarer på umah.no blir e-post-adresse og IP-adresse lagret, i tilfelle behov for oppfølging. Denne informasjonen blir ikke publisert på kommentaren.

Ved bruk av Umahs hjemmeside, nettbutikk, Facebook-side, Instagram-konto eller ved kommunikasjon gjennom digitale kanaler etterlates enkelte elektroniske spor. Praktisk Talt AS vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. Tekstfilen lagrer i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom direkte fra.

Informasjonskapslene kan benyttes til å generere statistikk og i forbindelse med markedsføring av ulike tjenestetilbud og annen informasjon fra oss.

Vi bruker Google Analytics til å holde styr på trafikken på siden. Her ser du hva Google har å si om den saken.

Innsyn, endring og sletting

Kunder har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert og rett til informasjon om den behandlingen Umah og Praktisk Talt AS foretar, og som er beskrevet over.

I utgangspunktet vil Praktisk Talt AS oppbevare personopplysninger i fem år etter siste behandling. Vi tar vare på personopplysningene i tilfelle det oppstår spørsmål knyttet til kjøpshistorikk, reklamasjon eller lignende.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, ønsker innsyn eller vil be om retting og sletting av personopplysninger.

Umah
Praktisk Talt AS
Gråtrostveien 5
1555 Son
post@umah.no
post@praktisk-talt.no

English – privacy policy

Umah.no is a webshop and a brand owned by the norwegian company Praktisk Talt AS.

The company is responsible for the customer database in Uma, and for handling all personal information. We are collecting the following personal information in Umah´s customer database: Name, address, phone number(s), e-mail address and purchase history (purchased items).

The intention of collecting and storing the information is primarily to deliver purchased items, and to follow up the customer relation in a good manner. Praktisk Talt AS will build an maintain the customer database, and make offers relvant to you as a customer.

Security

Our handling routines on personal information are safe. The information is stored in a safe manner, will not be used unrightfully and are unavailable to other than us. All relevant demands on integrity, confidentiality and availability are safeguarded. Only employees of Praktisk Talt AS have access to the customer database, with safe routines on access control and treatment on data. Access is restricted with password.

Digital information

Upon registration to our newsletter, name and address will be stored in the customer database.

Upon posting comments at Umah.no, e-mail address and IP address will be stored, in case follow-up is needed. This information will NOT be published available to other viewers on the comments.

Upon using Umas website, webshop, Facebook page or through communicating through digital platforms, , some elektronic traces will be collected and stored through cookies. A cookie is a text file, automaticly stored on your computer when visiting or interacting with a web page. It stores in some cases your IP address (identification on your computer), your web behaviour (e.g. which of our pages you visit, time of visit and items purchased), approximate location, technical info on your browser and operative system and what web page you came (directly) from.

Cookies can be used for generating statistics and for marketing our offers, products and services.

Access, changing/editing and removal

All customers have a right to access all information we have collected according to the above description. Praktisk Talt AS will store personal information for five years after the latest handling. We store personal information in case of questions on purchase history, complaints or other issues.

Please feel free to contact us if you have any questions on our privacy policy, demand access or would like to request changing/editing or removal of information.

Umah
Praktisk Talt AS
Gråtrostveien 5
1555 Son
post@umah.no
post@praktisk-talt.no

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Lite teppe av sjøgress fra Bali
0 customer review
kr 750
Veggdekor - hjerteskjell
0 customer review
kr 850
Kimono kort
0 customer review
kr 690
Kimono
0 customer review
kr 890
Buksedress
0 customer review
kr 890
Serviett i lin hvit
0 customer review
kr 120
Veggdekor vifter
0 customer review
kr 150
Veggdekor med skjell halvmåneformet
0 customer review
kr 1200
Juju hatt liten hvit
0 customer review
kr 750
Juju hatt liten beige
0 customer review
kr 750